ROM full, rom gốc, rom cứu máy cho Máy Tính Bảng SAMSUNG Galaxy Tab A 2016 SM-P585Y

ROM full, rom gốc, rom cứu máy cho Máy Tính Bảng SAMSUNG Galaxy Tab A 2016 SM-P585Y

Danh sách các bản ROM full, rom gốc, rom cứu máy cho Máy Tính Bảng SAMSUNG Galaxy Tab A 2016 SM-P585Y

ROM Full 6.0.1 P585YDXS1AQA2 SAMSUNG Galaxy Tab A 2016 SM-P585Y

AP_P585YDXS1AQA2_CL9044444_QB12209551_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_P585YDXS1AQA2_CL9044444_QB12209551_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_P585YDXU1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OLB_P585YOLB1API2_CL9044444_QB10968436_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM Full 6.0.1 P585YDXS1AQA1 SAMSUNG Galaxy Tab A 2016 SM-P585Y

AP_P585YDXS1AQA1_CL9044444_QB12209595_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_P585YDXS1AQA1_CL9044444_QB12209595_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_P585YDXU1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OLB_P585YOLB1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM Full 6.0.1 P585YDXU1APL3 SAMSUNG Galaxy Tab A 2016 SM-P585Y

AP_P585YDXU1APL3_CL9044444_QB12058312_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_P585YDXU1APL3_CL9044444_QB12058312_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_P585YDXU1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OLB_P585YOLB1API2_CL9044444_QB10968436_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OLB_P585YOLB1API2_CL9044444_QB10968436_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM Full 6.0.1 P585YDXU1API1 SAMSUNG Galaxy Tab A 2016 SM-P585Y

AP_P585YDXU1API1_CL9044444_QB10904665_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_P585YDXU1API1_CL9044444_QB10904665_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_P585YDXU1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OLB_P585YOLB1API2_CL9044444_QB10968436_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OLB_P585YOLB1API2_CL9044444_QB10968436_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM Full 6.0.1 P585YDXU1APH7 SAMSUNG Galaxy Tab A 2016 SM-P585Y

AP_P585YDXU1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_P585YDXU1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_P585YDXU1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TNZ_P585YTNZ1APH6_CL9044444_QB10720058_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_TNZ_P585YTNZ1APH6_CL9044444_QB10720058_REV00_user_low_ship.tar.md5

Lưu ý : Các bản ROM trên mặc định sẽ xóa dữ liệu trên máy. Nhớ gỡ tài khoản Google để tránh FRP. Một số bản rom ko có sẵn tiếng Việt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s