Samsung Galaxy S3 GT-I9300 imei tự đổi thành 0049000xxx – Fix OK!

Samsung Galaxy S3 GT-I9300 imei tự đổi thành 0049000xxx – Fix OK!

Samsung S3 version 4.3 thuộc hàng khó tìm hiện nay bị đổi imei sang 0049000….x nên bị lỗi mạng không thể gọi được , fix imei gốc DONE!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s