ROM gốc, rom cứu máy cho Samsung Galaxy S6 Active (AT&T) SM-G890A

ROM gốc, rom cứu máy cho Samsung Galaxy S6 Active (AT&T) SM-G890A

ROM gốc, rom cứu máy cho Samsung Galaxy S6 Active (AT&T) SM-G890A

ROM này sẽ giúp bạn fix soft brick,bị treo, bootloop. Đưa máy về tình trạng nhà sản xuất.

stockrom_romcuumay_unlockvungtau

Lưu ý : ROM gốc G890A 7.0 mặc định có Tiếng Việt, bạn cũng không thể hạ về 6.0.1 nếu đã nâng lên 7.0. Hãy lưu ý khi mua, và xin đừng nói lời cay đắng, không PM xin file vì file mua, a e thương thì hãy PM để có giá tốt.

ROM Gốc, Full Cứu Máy 7.0 G890AUCS6DQE1 Cho SM-G890A

AP_G890AUCS6DQE1_CL10950877_QB13499030_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G890AUCS6DQE1_CL10950877_QB13499030_REV02_user_low_ship.tar.md5
CP_G890AUCS6DQE1_CP6390036_CL10950877_QB13499030_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_ATT_G890AATT6DQE1_CL10950877_QB13499030_REV02_user_low_ship.tar.md5

ROM Gốc, Full Cứu Máy 7.0 G890AUCU6DQD1 Cho SM-G890A

AP_G890AUCU6DQD1_CL10950877_QB13102601_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G890AUCU6DQD1_CL10950877_QB13102601_REV02_user_low_ship.tar.md5
CP_G890AUCU6DQD1_CP6129305_CL10950877_QB13102601_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_ATT_G890AATT6DQD1_CL10950877_QB13102601_REV02_user_low_ship.tar.md5

ROM Gốc, Full Cứu Máy 6.0.1 G890AUCS5CPK5 Cho SM-G890A

AP_G890AUCS5CPK5_CL9696102_QB12158738_REV02_user_low_ship.tar.md5
BL_G890AUCS5CPK5_CL9696102_QB12158738_REV02_user_low_ship.tar.md5
CP_G890AUCS5CPK5_CL9696102_QB12158738_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_ATT_G890AATT5CPK5_CL9696102_QB12158738_REV02_user_low_ship.tar.md5
MARINELTE_USA_ATT.pit

ROM Gốc, Full Cứu Máy 6.0.1 G890AUCS5CPK4 Cho SM-G890A

AP_G890AUCS5CPK4_CL9696102_QB11832832_REV02_user_low_ship.tar.md5
BL_G890AUCS5CPK4_CL9696102_QB11832832_REV02_user_low_ship.tar.md5
CP_G890AUCS5CPK4_CL9696102_QB11832832_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_ATT_G890AATT5CPK4_CL9696102_QB11832832_REV02_user_low_ship.tar.md5
MARINELTE_USA_ATT.pit

ROM gốc, full cứu máy 6.0.1 G890AUCU5CPK3 cho SM-G890A

AP_G890AUCU5CPK3_CL9696102_QB11587784_REV02_user_low_ship.tar.md5
BL_G890AUCU5CPK3_CL9696102_QB11587784_REV02_user_low_ship.tar.md5
CP_G890AUCU5CPK3_CL9696102_QB11587784_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_ATT_G890AATT5CPK3_CL9696102_QB11587784_REV02_user_low_ship.tar.md5

ROM Gốc, Full Cứu Máy 6.0.1 G890AUCU4CPH3 Cho SM-G890A

AP_G890AUCU4CPH3_CL8347181_QB10592543_REV02_user_low_ship.tar.md5
BL_G890AUCU4CPH3_CL8347181_QB10592543_REV02_user_low_ship.tar.md5
CP_G890AUCU4CPH3_CL8347181_QB10592543_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_ATT_G890AATT4CPH3_CL8347181_QB10592543_REV02_user_low_ship.tar.md5

ROM Gốc, Full Cứu Máy 6.0.1 G890AUCS4CPF3 Cho SM-G890A

AP_G890AUCS4CPF3_CL8347181_QB10215310_REV02_user_low_ship.tar.md5
BL_G890AUCS4CPF3_CL8347181_QB10215310_REV02_user_low_ship.tar.md5
CP_G890AUCS4CPF3_CL8347181_QB10215310_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_ATT_G890AATT4CPF3_CL8347181_QB10215310_REV02_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_ATT_G890AATT4CPF3_CL8347181_QB10215310_REV02_user_low_ship.tar.md5

ROM Gốc, Full Cứu Máy 6.0.1 G890AUCU4CPF1 Cho SM-G890A

AP_G890AUCU4CPF1_CL8347181_QB9920104_REV02_user_low_ship.tar.md5
BL_G890AUCU4CPF1_CL8347181_QB9920104_REV02_user_low_ship.tar.md5
CP_G890AUCU4CPF1_CL8347181_QB9920104_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_ATT_G890AATT4CPF1_CL8347181_QB9920104_REV02_user_low_ship.tar.md5

ROM Gốc, Full Cứu Máy 5.0.2 G890AUCU1AOE9 Cho SM-G890A

AP_G890AUCU1AOE9_CL4969613_QB5041610_REV02_user_low_ship.tar.md5
BL_G890AUCU1AOE9_CL4969613_QB5041610_REV02_user_low_ship.tar.md5
CP_G890AUCU1AOE9_CL4969613_QB5041610_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_ATT_G890AATT1AOE9_CL4969613_QB5041610_REV02_user_low_ship.tar.md5
MARINELTE_USA_ATT.pit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s