ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy S7 (AT&T) SM-G930A

ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy S7 (AT&T) SM-G930A

Danh sách ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy S7 (AT&T) SM-G930A

stockrom_romcuumay_unlockvungtau

Lưu ý : ROM gốc, full cứu máy cho các trường hợp treo, bootloop, softbrick. ROM gốc S7 G930A mặc định ko có tiếng Việt.

ROM Gốc Android 7.0 Nougat G930AUCU4BQD4

AP_G930AUCU4BQD4_CL11198144_QB13294191_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G930AUCU4BQD4_CL11198144_QB13294191_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AUCU4BQD4_CL11198144_QB13294191_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G930AATT4BQD4_CL11198144_QB13294191_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 7.0 Nougat G930AUCS4BQC2

AP_G930AUCS4BQC2_CL10280464_QB12904132_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G930AUCS4BQC2_CL10280464_QB12904132_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AUCS4BQC2_CL10280464_QB12904132_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G930AATT4BQC2_CL10280464_QB12904132_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM gốc Android 6.0.1 G930AUCS4APK1

AP_G930AUCS4APK1_CL9439621_QB11474872_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AUCS4APK1_CL9439621_QB11474872_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AUCS4APK1_CL9439621_QB11474872_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G930AATT4APK1_CL9439621_QB11474872_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HEROQLTE_USA_ATT.pit

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AUCU4APJ4

AP_G930AUCU4APJ4_CL9439621_QB11266782_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AUCU4APJ4_CL9439621_QB11266782_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AUCU4APJ4_CL9439621_QB11266782_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G930AATT4APJ4_CL9439621_QB11266782_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AUCS4API2

AP_G930AUCS4API2_CL8575098_QB10880146_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AUCS4API2_CL8575098_QB10880146_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AUCS4API2_CL8575098_QB10880146_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G930AATT4API2_CL8575098_QB10880146_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AUCS2APH1

AP_G930AUCS2APH1_CL8575098_QB10531184_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AUCS2APH1_CL8575098_QB10531184_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AUCS2APH1_CL8575098_QB10531184_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G930AATT2APH1_CL8575098_QB10531184_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AUCS2APF2

AP_G930AUCS2APF2_CL7617530_QB9897892_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
BL_G930AUCS2APF2_CL7617530_QB9897892_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
CP_G930AUCS2APF2_CL7617530_QB9897892_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
CSC_ATT_G930AATT2APF2_CL7617530_QB9897892_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AUCU2APD1

AP_G930AUCU2APD1_CL7617530_QB9120732_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
BL_G930AUCU2APD1_CL7617530_QB9120732_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
CP_G930AUCU2APD1_CL7617530_QB9120732_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
CSC_ATT_G930AATT2APD1_CL7617530_QB9120732_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

ROM Gốc Android 6.0.1 G930AUCU1APB5

AP_G930AUCU1APB5_CL7193387_QB8719495_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G930AUCU1APB5_CL7193387_QB8719495_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G930AUCU1APB5_CL7193387_QB8719495_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G930AATT1APB5_CL7193387_QB8719495_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s