Unlock SIM, mở khóa Samsung GT-C3520

Unlock SIM, mở khóa Samsung GT-C3520

Samsung GT-C3520 nắp gập, máy bị quên mật khẩu màn hình, nhưng do hàng xách tay nên cũng chưa mở mạng nên ko thể dùng được ở VN

Unlock SIM , GỠ khóa màn hình thành công trên Samsung GT-C3520

24/05/2017

Thêm một máy Unlock thành công

Selected model: GT-C3520
Selected port: COM4
Baud rate: 115200
Plase, connect phone to UART cable, insert battery and press shortly
power button
Connecting…
Phone in TAT mode.
Reading info, please wait…
Phone IMEI A: 35360305881774
SW version: C3520XXNB
Bluetooth MAC: 789ED0BE1863
Phone SN : RF1CC5W2PB
Reading codes…
FREZEE : 000000000
NET LOCK : 000000000
Subset LOCK : 000000000
SP LOCK : 000000000
SIM LOCK : 000112345
Activa LOCK : 000000000
Phone LOCK : 000000000

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s